Pogórza Ciężkowickie i Rożnowskie sąsiadują ze sobą, a oddziela je rzeka Biała. Końcem marca Koło Przewodników Turystycznych PTTK Krosno zorganizowało szkolenie przewodnickie na rubieżach naszego obszaru uprawnień. Byliśmy przy skale „Diable Boisko”, weszliśmy na wieżę widokową na Bruśniku, odwiedziliśmy dworek Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, potem drewniany kościółek (dawną cerkiew przeniesioną z Kamiannej) w Bukowcu, następnie Jamną, a podsumowanie szkolenia odbyło się w skansenie w Nowym Sączu. Podczas wycieczki w szeregi naszego Koła przyjęliśmy uroczyście czworo nowych przewodników.