W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny w wielu muzeach, ale nie tylko, są organizowane spotkania i wystawy poświęcone tej tematyce. Muzeum Historyczne w Dukli przygotowało ekspozycję dotyczącą walk na południowym odcinku frontu wschodniego oraz operacji gorlickiej. Wernisaż wystawy w Muzeum w Dukli rozpoczął się od utworów skomponowanych przez Fryderyka Chopina, wykonanych przez pianistę Macieja Zaforemskiego, a następnie pani Katarzyna Liana z Muzeum PTTK w Gorlicach zaprezentowała multimedialną prelekcję pt. Wielka Wojna. Spotkanie uświetnili członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Bitwa pod Gorlicami 1915”, którzy wystąpili w umundurowaniu żołnierzy z czasów I wojny światowej.