Kolejny wyjazd do naszych południowych sąsiadów miał na celu zapoznanie się z leżącym w północno-wschodniej części Słowacji Parkiem Narodowym Połoniny. Tereny parku znajdują się na pograniczu polsko – słowacko – ukraińskim
i wchodzą w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. W samym parku mamy sześć rezerwatów przyrody, a w otulinie jest ich jeszcze trzynaście. Z Polski na teren parku najłatwiej dostać się przez Przełęcz nad Roztokami Górnymi (Ruské sedlo, 801 m n.p.m.).
Przełęcz ta stanowiła dawniej ważny trakt handlowy pomiędzy Małopolską a Węgrami. Nazywaną ją wówczas Porta Rustica czyli Bramą Ruską. Od strony polskiej do przełęczy doprowadzona jest droga asfaltowa z Majdanu przez Liszną
i Roztoki Górne. Można wjechać na samą przełęcz, gdzie znajduje się niewielkie miejsce parkingowe, tam zostawiliśmy samochód. Od przełęczy do opustoszałej wsi Ruské prowadzi droga kamienisto-szutrowa, którą (podążając za niebieskim szlakiem) można dojść do Runiny. Zachowały się miejscami fragmenty dawnego, brukowanego traktu, który został zbudowany w roku 1861 w miejscu poprzedniej drogi. Jest to najprawdopodobniej najstarsza droga na Słowacji, zachowana w pierwotnym stanie. Pod przełęczą znajdują się źródła rzeki Cirochy, w dolinie której najwyżej położoną wsią jest właśnie Ruské. Przy wejściu na teren dawnej wsi znajduje się tabliczka z krótką informacją. Wieś została lokowana
w roku 1567 jako Oroszruszka. W 1944 roku wieś uległa zniszczeniu w wyniku walk niemiecko – radzieckich. Odbudowano ją w 1967, ale nie na długo. Ruské zostało wysiedlone, a zabudowania rozebrane w roku 1986 ze względu na budowę wodnego zbiornika Starina. Likwidacji uległo wówczas łącznie 7 wsi (Starina została zalana całkowicie, ponadto były to Vel’ká Pol’ana, Zvala, Smolník, Dara, Ostrużnica i Ruské). Tereny te objęto ochroną, ponieważ Starina jest ujęciem wody pitnej dla Koszyc, Preszowa, Vranova nad Toplą, Humennego i Sniny. Początkowo był tu zakaz wstępu, ale obecnie nie jest już tak respektowany. Z decyzją o likwidacji wsi Ruské nie może pogodzić się większość jej mieszkańców, którzy zostali przesiedleni do Sniny. Jak na razie pozwolono im w miejscach dawnych gospodarstw postawić niewielkie domki letniskowe, gdzie mogliby spędzać wolny czas.
W Runinie nieopodal cerkwi znajduje się źródło z doskonałą wodą, jest też niewielki bar, gdzie można liczyć na zimne
i gorące napoje.