Pod masywem Połoniny Caryńskiej, od strony północnej istniała aż do roku 1946 wieś Caryńskie. W dolinie Caryńskiego niewiele pozostało do dzisiaj śladów po dawnych mieszkańcach. Na terenie wsi działa natomiast od wielu lat schronisko studenckie Politechniki Warszawskiej „Koliba” (w tej chwili jest to już drugi, wybudowany w ostatnich latach, nowy obiekt). Oprócz wędrówki doliną Caryńskiego, weszliśmy także tego dnia na szczyt Dwernik-Kamień.