We wsi Zyndranowa mieści się skansen prezentujący przykłady budownictwa łemkowskiego i kulturę materialną Łemków. Twórcą i opiekunem skansenu jest pan Fedor Gocz, który od wielu lat gromadzi eksponaty z terenu Łemkowszczyzny, a także pamiątki z I i II wojny światowej. Wszystkie ekspozycje znajdują się w oryginalnych zabudowaniach łemkowskich, bądź w nowym pawilonie wystawowym.

Zdjęcia: Tomasz Rajs