Wracając z Węgier do kraju, postanowiliśmy zatrzymać się na kilka godzin w położonej między Górami Kremnickimi, Wielką Fatrą i Niżnymi Tatrami, Bańskiej Bystrzycy.
Pierwsza część nazwy tego miasta jest związana z górniczymi tradycjami środkowej Słowacji, ale teraz Bańska Bystrzyca to również ważny ośrodek kulturalny i naukowy. W mieście ma siedzibę Uniwersytet im. Mateja Bela. Początki tego miasta wiążą się jednak z karpackim górnictwem. W małej osadzie, w połowie XIII wieku zamieszkali niemieccy koloniści z Saksonii. Przywileje, które nadał miastu król Bela IV zaczęły przyciągać coraz więcej osadników, więc w krótkim czasie Bańska Bystrzyca stała się po Bańskiej Szczawnicy drugim, dużym miastem górniczym na Słowacji. Mieszczańskie domy przy rynku świadczą o zamożności i dobrym guście ówczesnych mieszkańców Bańskiej Bystrzycy. W XVI wieku miasto zostało otoczone kamiennymi murami, w obawie przed najazdem tureckim.
W 1944 roku Bańska Bystrzyca była centrum słowackiego powstania narodowego. O tych tragicznych dla miasta wydarzeniach przypomina muzeum i pomnik Słowackiego Powstania Narodowego.

Zdjęcia: Tomasz Rajs